online website builder

iedereen welkom

iedereen welkom

Op Picobello worden kinderen toegelaten in de leeftijd van 6 weken tot de leeftijd waarop het toegelaten kan worden tot de eerste groep van de basisschool. Uw kind kan geplaatst worden vanaf minimaal 1 dag. De af te nemen dagen kunnen al dan niet aaneengesloten zijn. Het maximum aantal dagen per kind is vijf.


Acceptatie
Bij ons toelatingsbeleid wordt bij iedere plaatsing het belang van het individuele kind én het belang van de groep bekeken. Wanneer een kind door bijvoorbeeld gezondheidsredenen een afwijkend gedrag vertoont, hoeft dit niet te betekenen dat Picobello het kind niet plaatst. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind na overleg met ouders en leidsters, een speciale begeleiding krijgt of dat externe kennis/begeleiding wordt ingekocht.
Steeds worden verschillende factoren tegen elkaar afgewogen die samen moeten bijdragen tot een veilig, warm, gezond en pedagogisch verantwoord klimaat op Picobello.
Als blijkt dat een geplaatst kind gedrag vertoont waardoor het kind niet adequaat genoeg kan worden opgevangen, heeft Picobello het recht om het kind te weigeren. Dit, als het kind een geestelijk of lichamelijk gevaar voor zichzelf of andere kinderen veroorzaakt. Hiervan zullen altijd ouders zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Picobello streeft een laagdrempeligheid na. Lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestanden zullen geen indicatie voor afwijzing van het kind zijn, mits de aanwezigheid geen schadelijke gevolgen heeft voor het kind zelf of voor andere kinderen. Ook zal de professionele begeleiding draagkrachtig moeten zijn. 

toelatingsbeleid