how to make your own site for free

veiligheid

Veiligheid

Bij het onderwerp „veiligheid”, wordt anno Nu eerder gedacht aan de seksuele/ emotionele aspecten van veiligheid dan aan het feit dat een kind zich kan bezeren aan een uitstekende spijker.

de ontwikkeling in een veilige omgeving
Op Picobello hebben alle kanten van veiligheid veel aandacht. Nadat hierover in voorgaande jaren protocollen zijn geschreven en cursussen zijn gegeven is nu ook landelijk eindelijk een centrale meldcode, zodat hopelijk binnenkort alle neuzen dezelfde kant opstaan in hulpverlenend Nederland. Picobello beschikt over drie gecertificeerde aandachtsfunctionarissen. Daarnaast zijn er op dit kleine kinderdagverblijf twee gediplomeerde BedrijfsHulpVerleners en is alle personeel in het bezit van een actueel Rode Kruis EHBO diploma voor de meer „alledaagse” calamiteiten.
Duidelijkheid en helderheid
Er zijn duidelijke afspraken over de hoeveelheid mensen op de groep, uitstapjes buiten de deur, etc.
Duidelijkheid boven alles.
Het karakter van Picobello is open. Dat zie je ook aan de ruimtes (veel glas, veel toezicht mogelijkheden). Op de plekken die minder open zijn is permanente video.
Ook zie je het aan de informatieverstrekking en de manier waarop we met elkaar omgaan
.

veiligheid

Copyright (c) 2020 M. Tienkamp