free site templates

oudercommissie

oudercommissie

Wij vinden een oudercommissie erg belangrijk, omdat juist de feedback van de ouders ons bij de les houdt. Vanaf de start in 2001 beschikken we over een actieve meedenk groep die ons kritisch volgt. En daar zijn we blij mee.

VAN DE OUDERCOMMISSIE:

welkom bij de oudercommissie van Picobello

In de deel vindt u informatie over de oudercommissie. U treft hier ons huishoudelijk reglement en medezeggenschapsreglement.
Ook kunnen de leidsters u eenvoudig in contact brengen met leden van de oudercommissie.

De oudercommissie in de nieuwe samenstelling is enthousiast van start gegaan. De groep komt vier keer per jaar samen om mee te kijken over de schouder van de directie van Picobello. De commissieleden hebben aangegeven dat het fijner werkt wanneer enkele ouders worden toegevoegd om samen mee te denken over de aanpak op Picobello.
Wilt u hierin meedenken?  
De leden van de oudercommissie, Martin, Marja of een van de medewerksters op de groep, helpen u graag op weg.

Notulen.
In verband met de privacy zijn de notulen uitsluitend in te zien via een link in de Nieuwsbrief die alleen wordt ontvangen door ouders van geplaatste kinderen, na extra goedkeuring voor publicatie door oudercommissie en directie.

oudercommissie