free html website templates

oproepbaar personeel

oproepbaar personeel

Hieronder een uitleg over het nul uren contract en  meer duidelijkheid over het oproepbaar zijn bij mensen met een   min/max contract

Bij het nul-urencontract is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat je moet werken of de werktijden. Je mag de oproep alleen weigeren als je een goede reden hebt waarom je die dag of tijd niet kunt. Je werkgever hoeft alleen de uren die je werkt aan je te betalen, maar je moet minimaal drie uur per oproep uitbetaald krijgen. 


Voor personeel met oproepbare dagen bestaan de volgende afspraken:

-Je moet telefonisch bereikbaar zijn.

-Voor 10 uur ben je verplicht te komen, na 10 uur mag je weigeren, als je b.v. al afspraken hebt gemaakt.

-Minimaal 3 uur en maximaal 9 uur per dag

-Bij inval koken werk je van 15.00 tot 18.00 uur

-Oproepkrachten krijgen niet oproepbare uren. Uitgebreide uitleg hierover vindt je onder aan deze pagina

- De overgebleven niet oproepbare dagen vervallen aan het eind van het jaar

- Bij een contract van minder dan 20 uur per week, krijg je een keer per kwartaal de extra uren uitbetaald

- Bij een contract van 20 uur en meer per week krijg je de volgende maand de extra uren uitbetaald

- Uren in de min van je contract neem je mee naar de volgende maand/kwartaal

- De werkafspraken gelden voor 1 week, ook als er al voor de hele maand een optie op de oproepbare dagen is. 

B.v. je wordt ziek, dan krijg je de eerste week doorbetaald op de dagen dat je opgeroepen was, en daarna alleen je contract uren.

- Verschillende oproepkrachten kunnen niet tegelijkertijd een vrije dag nemen of op vakantie gaan. 

- Er moet altijd één invalleidster oproepbaar zijn.

- Vakantie’s en niet oproepbare dagen worden in overleg besproken en voorgelegd aan degene die daar over gaat.


Wanneer je ergens werkt waar je ook oproepbaar bent, dan betekent dit dat de werkgever op je kan rekenen op dagen dat je niet werkt. Je bent dan oproepbaar. 

Als jij bijvoorbeeld in je contract hebt vastgelegd dat je oproepbaar bent op de maandag en de vrijdag, dan houdt de werkgever daar rekening mee bij het inplannen van personeel en zelfs bij het aannemen van nieuw personeel. 


Alles leg je zo exact mogelijk vast in een contract zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Daarmee voorkom je verrassingen achteraf. 


Natuurlijk kan het best eens gebeuren dat je wilt afwijken van die afspraak; je wilt niet opgeroepen worden. Logisch. Maar dat kan natuurlijk niet onbeperkt, want dan had je ook geen contract hoeven op te stellen. 


Er is dus een grens aan het aantal dagen dat je NIET oproepbaar hoeft te zijn. Dit wordt net zo berekend als je vakantiedagen over de uren dat je werkt. 

Als je vakantie wilt of vrij op een dag dat je normaal zou moeten werken, lever je hiervoor vrije uren in. 


Als je vakantie wilt of vrij op een dag dat je oproepbaar bent, lever je hiervoor (andere) vrije uren in, de zg niet-oproepbare uren. 


Voorbeeld 


Iemand werkt vast per week 25,5 uur. Dit geeft recht op 148,8 uur per jaar vrij. (Ze kan hierdoor 17,5 werkdagen vakantie opnemen. 


Dat is in weken vakantie: 17,51 gedeeld door 3 dpw = 5,8 weken vakantie) 


Ze is daarnaast 17 uur per week oproepbaar. Dit geeft recht op 99,2 uur vrij per jaar. (Ze kan hierdoor 11,7 oproepbare dagen vakantie opnemen. 


Dat is in weken vakantie: 11,7 gedeeld door 2 dpw = 5,8 weken vakantie) 


De uren die ze opneemt over dagen dat ze normaal zou moeten werken, worden afgetrokken van de 148,8 uur. 


Als zij een dag niet oproepbaar wil zijn, lever ze daar ook uren voor in. Deze worden afgetrokken van de 99,2 uur.

.