free responsive web templates

observatie welbevinden

welbevinden

observatie welbevinden

Tijdens de dagelijkse gang van zaken proberen we natuurlijk continu toe te zien op het welzijn van alle kinderen. Toch is het goed om dat ook regelmatig binnen een bepaalde structuur te doen.

Kinderdagverblijf Picobello koos voor regelmatig doelgericht observeren van uw kind door de mentor. Er wordt dan een formulier ingevuld waarbij de vragen er op zijn gericht dat een zo objectief mogelijk beeld ontstaat van het welbevinden van uw kind.
In dezelfde periode krijgt u als ouder dan een formulier met vragen waarin u uw eigen bevindingen kunt invullen.
Deze twee formulieren worden op Picobello vergeleken en de bevindingen kunnen dan in een persoonlijk gesprek met u worden doorgenomen.