free html templates

Maandelijks ontvang je de vergoeding voor de afgesproken werkzaamheden op Picobello. Oftewel, jouw loon. Een korte uitleg.

Er is een verschil tussen het afgesproken loon en het geld dat je uiteindelijk ontvangt op jouw rekening.
Om te kunnen zien wat er is ingehouden, ontvang je maandelijks een overzicht via email op pdf formaat.
Sommigen noemen dat een loonstrook, maar het is helemaal geen strook.
Sommigen noemen het een loon slip, maar het is helemaal geen slip, toch?

Hieronder zie je een voorbeeld. Elk jaar is de kleur anders.


Rechts zie je een voorbeeld dat er iets anders uitziet. Ik heb dit met de hand gemaakt omdat de originele overzichten een ander natuurlijk niets aangaan.

Eén maal per jaar ontvang je voor de belasting een jaaroverzicht. Dit is eigenlijk een optelsom van alle maandoverzichten van dat jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto en netto.

Oftewel: wat jij verdient, wat de belasting verdient en wat jij dan uiteindelijk overhoudt.

Niet alleen maar samen

De premies

In onze branche, de kinderopvang, betalen we een hele reeks aan premies. Die worden regelmatig vanuit Den Haag of via CAO afspraken aangepast.

Als voorbeeld hier een lijstje met premies. Als je kritisch kijkt, zul je zien dat sommige premies twee maal in de lijst staan. Neem als voorbeeld het Ouderdomspensioen. Daarvan wordt 9.77% door jou betaald. De werkgever, Picobello, betaalt 22,5%

Het netto bedrag wordt aan het eind van elke maand overgemaakt op jouw rekening.

Een eventueel bedrag voor spaarloon, levensloop, o.i.d. wordt automatisch overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hiervoor hebt opgegeven.

Op het rechterdeel van je overzicht staat deze kolom:

Werknemersgegevens:

Hier staan jouw sofinummer, de datum dat je in dienst kam en je uurloon.

Ook staat er het landelijk wettelijk minimum loon waarop je recht hebt.

En stukje daaronder staat nog het vakantiegeld waarop je voor deze maand recht hebt. Dit wordt jaarlijks uitbetaald in mei.

Cumulatieven

Het blok Cumulatieven vermeldt alles wat je tot aan dit moment hebt opgebouwd in dit jaar.

 

Twee voorbeelden:

Deze werknemer werkt per maand 13,10 loondagen. Dit is de 7e maand en dus staat er aan loondagen 7 x 13,10 is in totaal 91,70

 

Deze werknemer ontving in mei het vakantiegeld. Vanaf die maand bouwt ze dus weer vakantiegeld op. Bij reserveringen zie je voor deze maand staan: € 114,-

Bij cumulatieven zie je staan € 228,-. Namelijk, de maanden juni en juli.