best html templates

laat het ons weten

laat het ons weten

Afwezig
Wij stellen het nadrukkelijk op prijs dat u bij afwezigheid van uw kind ons dit laat weten. U kunt dit melden bij de groepsleidster van uw kind , liefst voor 9.15 uur.

Ophalen
Wij stellen het nadrukkelijk op prijs dat u ons meldt wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders dan u zelf. Sterker nog, wij geven uw kind absoluut niet mee, indien wij hiervan niet op de hoogte zijn.

Adreswijziging
U bent verplicht Picobello van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Picobello geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres.Hetzelfde geldt natuurlijk voor uw telefonische bereikbaarheid. Het is in het belang van u en uw kind dat wij u altijd effectief kunnen bereiken.

mobiel