free web design templates

de kosten voor kinderopvang

Er lijkt soms onduidelijkheid over de kosten voor kinderopvang doordat de regels de afgelopen jaren soms wijzigden. U betaalt bij Picobello maandelijks een termijnbedrag. U krijgt hiervoor een factuur. De hierop vermelde uurprijs is bij Picobello inclusief ALLE kosten. Dus luiers, warme maaltijdvoorziening, meer aandacht voor uw kind door inzet extra personeel (leidsters hoeven geen bijkomende werkzaamheden te doen). U krijgt dus niet achteraf verrassingen op uw factuur. Jaarlijks ontvangt U een overzicht voor de Belastingdienst.

De uurprijs

Per 1 januari 2019 schieten de prijzen in de kinderopvang omhoog. Door de zwaardere eisen van de Overheid zullen de personeelskosten met ongeveer 20% stijgen. Voor Picobello is dat niet anders. Met onze uurprijs van € 8,79 per uur (jan. 20190) kunnen wij onze kwaliteit handhaven inclusief de nieuwe eisen van de Overheid.
Klik hier voor :De calculator van de overheid

Uurprijs of termijnbedrag
De suggestie kan gewekt worden, dat je alleen maar betaalt voor de uren dat jouw kindje aanwezig is op het kinderdagverblijf. Dit is echter niet het geval. Je huurt een hele dag een plek en betaalt daarvoor een termijnbedrag, ongeacht of jouw kind er dan is of niet. Eigenlijk net als op de basisschool.

Waarom wordt er dan toch zoveel gesproken over de uurprijs?  Eis van de Overheid. i.v.m. de relatie tussen de uren die je werkt en de hoevelheid opvang waarop je recht hebt. Daarmee wordt ten onrechte de schijn gewekt dat je alleen betaalt voor de uren dat jouw kind aanwezig was. 

Kortingen

Overheid
Afhankelijk van je inkomen vindt een vergoeding door de overheid plaats. Je maakt een voorlopige schatting van je jaarinkomen en op grond daarvan wordt de tegemoetkoming maandelijks door de Overheid aan jou betaald. 
De vergoeding kan dus varieren 

Stoppen met werken
Stop je in 2017 met werken of word je werkloos? Dan heb je nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. 


SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE (SMI)

Wanneer je niet in aanmerking komt voor de gebruikelijke kinderopvangtoeslag en je van mening bent dat de opvang belangrijk is vanwege jouw sociale en/of medische situtatie (of die van je kind!), kun je bij de gemeente waarin je woont een SMI aanvragen. Klik hier voor informatie van de Gemeente Alkmaar.

Flexibele opvang

Er zijn ook andere opvangvormen, waarbij je alleen betaalt voor de daadwerkelijk afgenomen uren. De zg. flexibele opvang. Een vorm van opvang die door de meeste kinderdagverblijven uit pedagogische overwegingen wordt afgeraden. Redenen hiervoor liggen vooral op het gebied van personeel (geen vaste gezichten). Stabiliteit, duidelijkheid en veiligheid, voor kinderen in deze leeftijd zijn van groot belang. meer info