free html templates

intake en wennen

intake

intake

mentor
1.Mentor zorgt ervoor dat 3 weken voor de plaatsing, intake/wenafspraken wordt gemaakt met de ouders.
2.Mentor houdt ongeveer één week voor plaatsing het intakegesprek en begeleidt het wennen.
3.De mentor zorgt ervoor dat mandje/kastje met naam, bedje, overdrachtschriftje/herinneringsplakboek, A4 voor foto’s van gezinssituatie etc. klaar is vóór de intake.


Het intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek wordt alles met betrekking tot de opvang besproken. De grote lijnen, maar juist ook de details. Het intakegesprek heeft twee doelen. Ten eerste gaat het om het verkrijgen van alle informatie betreffende het kind. Van de juiste schrijfwijze van de naam tot bijzondere gegevens betreffende eventuele allergieën en dergelijke. Ten tweede is het belangrijk alle informatie betreffende het kindercentrum door te spreken. Van de huisregels tot het pedagogisch beleidsplan en alles ertussenin.

Het intakegesprek is het eerste echte contact dat de ouder(s)/ verzorger(s) hebben met het kinderdagverblijf. Het is belangrijk dat de ouders na het intakegesprek het gevoel hebben dat ze hun kind met een gerust hart kunnen komen brengen. Bespreek hoe de wenperiode verloopt. Geef de ouders de mogelijkheid met al hun twijfels en vragen te komen met betrekking tot de opvoeding en de opvang. Vergeet niet ook hun verwachtingen van de opvang in kaart te brengen.

Het eerste deel van het intakegesprek wordt meestal gevoerd door de leidinggevende of assistent leidinggevende. Zij gaat in op de algemeen zaken. Vaak vervolgt de leidster van de groep waarin het kind geplaatst is, het gesprek. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de dagelijkse gang van zaken middels een intakeformulier.

Neem de tijd voor dit gesprek. Biedt altijd koffie en/of thee aan. Geef nogmaals een rondleiding, vaak zijn de ouders het alweer een beetje vergeten hoe het eruit zag. Ook is het anders om een dagverblijf te zien wanneer het kind is geboren, dan wanneer je zwanger bent.

het gesprek

is het contract getekend/verwerkt?


formulier Gegevens ouders/verzorgers en medische gegevens bij de mentor?


de code van de poort.


Openingstijden


Openingsdagen en gesloten dagen


Aantal groepen totaal


Aantal leidsters totaal


Aantal kinderen totaal


Namen leidsters op de groep van het kind


Groepssamenstelling


Organisatiestructuur. Verschillende functies 


Beleid invalkrachten


Visie en werkwijze centrum: pedagogisch beleidsplan.


Oudercontacten:oudergesprekken, overdracht, ouderavond , overlegvormen, nieuwsbrief, website


Inspraak/ medezeggenschap ouders


Beleid rondom ziekte/ medicijnen


Afmelden bij vakantie/ ziekte etc.


Regels omtrent brengen en halen


Mogelijkheid ruilen dagen/ extra dagen


Uitbreiden dagen


Opzeggen


Klachtenprocedure


Borging veiligheid: externe controles, EHBO/ BHV 


Borging gezondheid:(voedsel)hygiëne, besmettelijke ziekten, etc. 


Check of alles is begrepen en of ouders eventueel nog vragen hebben.

2e deel door mentor van het kindje. Informatie betreffende ouder en kind. 

Checklist:


1.Checken juiste gegevens op het intakeformulier. 


2.Doornemen het formulier Gegevens ouders/verzorgers en Medische gegevens.


3.Welke leidsters werken er op de groep. Groepssamenstelling, groepsassistente, stagiaires


4.Werktijden, 1e leidster, 2e leidster.


5.Overdracht 8.00 en 18.00 uur. ‘s Morgens koffie/thee. Schriftje tot 1 jaar.


6.Mentortaken: Intake, begeleiden wennen,verantwoording voor bijzondere dagen zoals, verjaardag, geboorte zusje/broertje. Oudergesprekken (evaluatiegesprek na 3 maanden en jaarlijks n.a.v. observatie welbevinden of op verzoek)


7.Het gebruik van kastje/mandje, reservekleding, jasjes voorzien van naam, beperkte plek voor kinderwagens, ouders zijn vaak aan het modderen met de overschoenen als zij een baby vasthebben, maak ze attent op de aankleedtafel bij de uitzwaaihoek.


8.Intakeformulier doornemen


9.Wenperiode bespreken. Ouders mogen altijd bellen. Vertel nogmaals het doorkiesnummer, eerst bellen 0725111132 dan doorkiesnummer 2.


10.Check of alles is begrepen en of ouders eventueel nog vragen hebben.


11.Draag vóór de wenperiode alles over wat belangrijk is aan je collega’s. 


Als alles bespoken is nemen we afscheid van de ouders en zien we ze op de


eerste wenafspraak weer terug.