web builder

flexibele kinderopvang

flexibele kinderopvang

Picobello is geen voorstander van flexibele opvang van uw kind. Daar hebben we een heel duidelijke reden voor.
Een reden die uitsluitend in het belang is van uw kind. Met name in de periode tot 4 jaar.
Natuurlijk kan het best eens gebeuren, dat er flexibel gehandeld moet worden
en dan is Picobello altijd bereid om mee te denken.
Opvang is een verlengstuk van de opvoeding.
Daarin passen geen wisselende groepsamenstelligen en wisselende leidsters,
maar vaste gezichten in een vertrouwde voorspelbare opvang.
En daar geloven we in. Daar staan we gelukkig niet alleen in.
We worden hierin gesteund door het Nederlands Jeugdinsituut. U leest er hieronder alles over.

wat kan wel en wat kan niet?

U huurt vaste dagen. In het verlengde van de nieuwe wettelijke normen en ons eigen streven naar vaste gezichten en stabiele groepen is ruilen daarom niet mogelijk. In uitzonderingsgevallen (niet in geval van vakantie, collectieve dagen, ziekte van uw kind en nationale feestdagen), kan gekeken worden of het mogelijk is om binnen dezelfde week te wisselen van dag. Maar dan moet de bezetting op de groep dit wel toelaten. Wanneer dit naar het oordeel van de pedagogisch medewerker/ wettelijke normen niet mogelijk is, wordt uw verzoek afgewezen. Hierover is geen discussie mogelijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel is het in uw eigen belang, om dit zo vroeg mogelijk met de medewerker te bespreken. 

Onderstaande tekst is een deel van een artikel van Henk Boeke, redacteur Ouders Online, naar aanleiding van een publicatie van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) over de invloed van flexibele opvang op kinderen 


Flexibiliteit kost energie 

Voor de kinderen is die flexibiliteit minder gunstig, concludeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in een recente publicatie. Flexibele breng- en haaltijden, zelf je opvangdagen kiezen, ruimere openingstijden van het kinderdagverblijf, etc. zijn handig voor werkende ouders, maar niet goed voor het kind. 


Het gevolg is namelijk dat het kind steeds andere leidsters en steeds andere speelkameraadjes heeft. Voor kleine kinderen vergt dat enorm veel energie, omdat ze zich steeds moeten aanpassen aan andere omstandigheden. Energie die ze eigenlijk zouden moeten besteden aan intensief spelen, wat ontzettend belangrijk is voor hun ontwikkeling. 


investeer 

De pedagogen van het NJI voegen hieraan toe dat je vaak niet goed kunt zien aan kleine kinderen dat al dat aanpassen hen zoveel energie kost. Ze accepteren de wereld gewoon zoals die zich aan hen voordoet, en gaan er niet meteen van huilen, of agressief gedrag door vertonen. Leidsters zien het dus vaak niet, en zeggen dan ten onrechte dat het kind al die wisselingen van personeel en groepen best aankan. 


Flexibiliteit gaat ten koste van de veiligheid 

Een tweede bezwaar van het NJI, naast de energie die het de kinderen kost, is dat al die wisselingen van groepen en leidsters ten koste gaat van de veiligheid.Citaat: "Als ouders en kinderen voortdurend andere medewerkers en andere kinderen zien, dan vallen afwijkende situaties [...] minder op. Terwijl deze een signaal kunnen zijn dat er iets niet goed gaat." (Jeugd & Samenleving, NJI 2011/9) 


bekijk de gehele publicatie.

Het kan soms voorkomen dat u uw kindje een extra dag wilt plaatsen. Bij de toekenning hiervan wordt altijd eerst gekeken hoe de samenstelling van de groep is op de dag waarvoor u een aanvraag plaatst. Aanvragen kan middels de Bitcare app of direct met de mentor van uw kind. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd is deze definitief en zullen de kosten in rekening worden gebracht op de factuur volgend op de maand van plaatsing.

Copyright (c) 2020 M. Tienkamp