css templates

einde dienstverband

einde dienstverband

einde dienstverband

Fraude en of diefstal of grove onachtzaamheid
Het plegen van fraude en of diefstal kan een (dringende) reden zijn voor ontslag op staande voet evenals grove onachtzaamheid waar het de bescherming van een veilig en gezond verblijf van de kinderen betreft.

Schorsing
Wanneer het vermoeden bestaat dat je je aan een handeling schuldig hebt gemaakt, die een dringende reden kan zijn voor ontslag op staande voet, kan je door de directie (in afwachting van nader onderzoek) voor een periode van maximaal een week met inhouding van loon worden geschorst. Tijdens deze schorsing dien je de directie van je verblijfplaats op de hoogte te houden.

Geheimhoudingsplicht
Tijdens en gedurende 3 jaar na beƫindiging van je arbeidsovereenkomst ben je tot volstrekte geheimhouding van bedrijfsresultaten,- cijfers en persoonlijke gegevens verplicht.

Einde dienstverband
Bij het einde van je dienstverband dien je alle in je bezit zijnde eigendommen van Picobello (bijvoorbeeld sleutels) bij je direct leidinggevende in te leveren.