site maker

Dreiging van buitenaf

De veiligheid van kinderen staat altijd voorop. Risicobeperking en het toezicht daarop zijn in Nederland strikt. Hoewel het niet mogelijk is om elk incident te voorkomen, moeten we wel het maximale doen om Picobello zo veilig mogelijk te laten zijn.

Dit protocol beschrijft de afspraken en maatregelen die binnen kinderdagverblijf Picobello gelden over de veiligheid voor de kinderen, waar het gaat om de dreigingen van buitenaf.

Doel van dit protocol is om de alertheid blijvend te waarborgen en na te gaan hoe medewerkers ondersteund kunnen worden.


1. Ophalen van kinderen

Op Picobello mogen de kinderen alleen gehaald worden door de ouders/ verzorgers van het kind waarmee afspraken over plaatsing gemaakt zijn. Dit zijn dus de ouders/ verzorgers waarmee Picobello een plaatsingsovereenkomst heeft afgesloten.

Wanneer ouders willen dat hun kind incidenteel of regulier door iemand anders gehaald gaat worden zullen ze hiervoor toestemming moeten geven. Picobello zou het liefst zien dat deze persoon een keer gezamenlijk met de ouder wordt voorgesteld aan de leiding van Picobello of de mentor van het betreffende kind.


Wanneer het plotseling nodig is dat iemand anders het kind op komt halen, doordat ouders bijvoorbeeld in de file staan, zullen ouders dit telefonisch bij Picobello moeten melden.

Wanneer dit niet gebeurd is, zal het kind niet worden meegegeven. De medewerker van Picobello zal dan aan de “ophaler” vragen de groep even te verlaten en plaats te nemen in de ontvangstruimte. Hierna zullen de ouders van het kind worden gebeld om de situatie te checken.


2. Beleid tijdens openingstijden Kinderdagverblijf Picobello

De deur van Picobello is tijdens de 

openingstijden te openen met een code.

Bezoekers die niet in het bezit zijn van een code, melden zich via de video intercom. Vanuit het kinderdagverblijf kan dan de deur worden geopend door het personeel. Zij kunnen de deur openen met een afstandsbediening vanuit de keuken, de hal of de peuterruimte. Zij zullen altijd door het raam kijken om te kijken wie er voor de deur staat en zij kijken altijd wie er naar binnen komt. Ouders mogen direct doorlopen naar de groepen. Onbekende mensen zullen tegemoet gelopen worden in de hal, waarna gevraagd wordt wat we voor ze kunnen betekenen.

Onbekende mensen dienen in de ontvangstruimte te wachten en mogen de groepen niet binnen. Wanneer wij twijfelen over de oprechtheid van mensen, of wanneer zij bijvoorbeeld vreemd gedrag vertonen, zullen wij de deur niet openen. De groepsleiding waarschuwt dan de leidinggevende. Bij afwezigheid van een leidinggevende wordt bij twijfel de politie gebeld.


3. Gescheiden ouders


Wanneer wij te maken krijgen met gescheiden ouders gaan wij ervan uit dat zowel vader als moeder het ouderlijk gezag hebben. Beide ouders kunnen de kinderen komen halen en worden over de kinderen ingelicht. Beide ouders hebben recht op een overdracht. Beide ouders hebben gelijke rechten. Als dagverblijf kunnen, maar willen we hier ook niet vanaf wijken. Wij hebben geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties.


De ouders, waarvan het ouderlijk gezag niet bij beide ouders ligt, zijn verplicht de kopieën van de officiële stukken (ouderlijk gezag, bezoekrecht enz.) aan KDV Picobello te geven zodat dit in het dossier kan worden bewaard. En zal KDV Picobello de pedagogisch medewerkers van de groep inlichten zodat wij ons aan de afspraken kunnen houden.


In alle gevallen is de opstelling van de KDV Picobello om neutraal te blijven. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie. Het initiatief voor het maken/aanpassen van afspraken ligt bij de ouders. Wanneer ouders ervoor kiezen specifieke afspraken te maken, dan kunnen zij deze alleen bespreken met een leidinggevende. Over de noodzakelijke afspraken zullen de pedagogisch medewerkers worden ingelicht.


Wanneer er afwijkende afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld dat één van de ouders het kind/ de kinderen niet mag ophalen. dan zullen we ons hieraan proberen te houden. De motivatie hierbij is dat we dan kiezen voor rust, stabiliteit en duidelijkheid voor het kind. Maar we verliezen hierbij nooit de rechten van de andere ouder uit het oog.

Op het moment dat deze ouder (met ouderlijk gezag) wel verschijnt om het kind op te halen zullen we deze ouder vragen om met een bakje koffie even plaats te nemen in de ontvangstruimte zodat wij de andere ouder kunnen bellen om de situatie te checken. De ouders beslissen dan uiteindelijk samen wat er dient te gebeuren. Op het moment dat dit niet lukt zal het kind toch meegegeven worden aan de ouder die het kind komt halen.

Wij proberen deze situatie zo goed mogelijk te begeleiden en niet uit de hand te laten lopen. De begeleiding van deze situaties zullen zo veel mogelijk gedaan worden door een leidinggevende. De leidinggevende heeft ook de taak om de objectiviteit van KDV Picobello te bewaken. Wij blijven ons altijd objectief en neutraal opstellen.


4. De situatie loopt uit de hand

Wij zullen deze bezoeker wijzen op de aanwezigheid van kinderen en onze wens uitspreken de kinderen niet te willen confronteren met het gedrag en/of taalgebruik.

Wanneer een bezoeker ongewenst gedrag vertoont of grof taalgebruik gebruikt zullen wij de bezoeker vragen om het pand te verlaten. 

Op het moment dat hieraan geen gehoor wordt gegeven, zullen wij de kinderen bij deze persoon weghalen en in veiligheid brengen met minimaal 2 groepsleiding. Dit kan zijn doordat ze naar een andere groep gaan, of even buiten gaan spelen. 

Let op: de leidster die in gesprek was met de agressieve persoon verlaat het toneel en de collega neemt het over, ZONDER inhoudelijk op de zaak in te gaan. 

De persoon wordt voor de keuze gesteld:

-we zijn genoodzaakt de politie te bellen (dit ook daadwerkelijk doen: dit is geen dreigement)

-of vrijwillig het pand te verlaten

-aan hem/haar de keuze

Twee mensen van de leiding, waaronder (indien aanwezig) de leidinggevende, zullen met de bezoeker in gesprek blijven en zoveel mogelijk proberen de situatie onder controle te houden.


Bij twijfel bellen wij altijd de politie op het nummer 112


5. Inlichtingen ouders

Picobello zal na een onveilige of dreigende situatie ouders inlichten over wat er gebeurd is. Hiertoe neemt de directie een beslissing. Dit zal altijd in overleg zijn met de Politie. Wij zullen hierbij de adviezen van de politie opvolgen.