free portfolio site templates

de eerste dag

de eerste dag

En dan komt de dag dat uw kind voor de eerste keer naar Picobello gaat.
Voor uw kind, maar ook voor u zelf een hele gebeurtenis.
Ongeveer een week voordat uw kind komt wennen heeft al een
intakegesprek plaatsgevonden met U en de mentor van uw kind.
De groepsleiding wil al voor de wenperiode essentiële informatie
over uw kind horen.
Zo zal er worden gevraagd naar het eet- en slaapritme thuis, naar een eventueel dieet of bepaalde overgevoeligheid. Maar ook uw gebruiken als het getroost moet worden bij verdriet, enzovoort. Kortom, de groepsleiding probeert een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw kind.Ons uitgangspunt is, dat geen twee kinderen hetzelfde zijn. Het is dan ook moeilijk om in een paar regels op te schrijven waar u rekening mee moet houden. In het algemeen is het bij alle kinderen belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan het wennen. Uw kind moet wennen aan de groepsleiding, de andere kinderen in de groep, het delen van aandacht, de nieuwe ruimte, de geuren en geluiden. We nemen dan ook de tijd voor de wenperiode. De wenperiode start op de dag dat het contract voor de opvang ingaat. We trekken er in overleg met u en indien de bezetting dit toelaat ongeveer een week voor uit.tweede of volgende kinderenOok wanneer tweede of volgende kinderen uit één gezin op het kinderdagverblijf komen, wordt de wenperiode niet overgeslagen. U als ouder kent het dagverblijf en de gewoontes wel, maar voor het kind is alles nieuw

met de rugtas naar de kinderopvang

Copyright (c) 2020 M. Rabbers