free portfolio site templates

contract

aansprakelijkheid

contract

Het door u afgesloten plaatsingscontract vervalt automatisch op het moment dat uw kind vier jaar wordt. Vroegtijdig beëindigen of wijzigen van de overeenkomst dient altijd schriftelijk (mail) te gebeuren, met in achtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn