develop free website

bijtgedrag

bijtgedrag

Hoe ga je om met bijtgedrag van kinderen.
Belangrijk voor het kind is dat de groepsleidsters en de ouders er samen mee aan de slag gaan.
Ook is het goed om een lijn trekken.
Probeer allereerst het bijten te voorkomen door, als je het aan ziet komen, het kind af te leiden.
Heeft het kind gebeten probeer het negatieve gedrag te negeren. Als het nodig is, het beslist en direct te stoppen.
Zet dan zonder veel omhaal van woorden het kind op een stoel en troost het gebeten kind. Dit is consequent zijn, zonder dat het meteen streng zijn betekent. Het kind weet waar het aan toe is, en dat geeft veiligheid.

Het doel is niet alleen dat het kind leert luisteren en leert zich goed te gedragen, maar ook hoe hij plezier kan hebben en zich op een leuke manier kan vermaken, ook met andere kinderen.
Het moet dus niet alleen bepaald gedrag áfleren, maar ook iets anders áánleren. Bijvoorbeeld: als er een conflict is tussen twee kinderen en het ene kind wil bijten kun je dat kind leren dat het nee moet zeggen.
Het kan zijn dat het kind thuis dit gedrag niet vertoont.
Wat daar precies de verklaring voor is, weet ik niet zo goed. Wel is het zo dat er op het kinderdagverblijf veel meer eisen aan kinderen gesteld worden, dat ze zich veel meer aan allerlei regels moeten houden, en dat ze veel meer met andere kinderen rekening moeten houden dan thuis. Het bijtgedrag bij kinderen is een regelmatig voorkomend probleem. Een machteloos gevoel voor ouders van het bijtend kind en een machteloos gevoel voor de leidster die er met haar neus bovenop zat en toch niets kon voorkomen. Vertel altijd aan de ouders dat het kind heeft gebeten of gebeten is. Probeer zo weinig mogelijk te praten over dit gedrag waar de kinderen bij zijn. Vooral bij 3- 4jarige kinderen kan het een aanleiding zijn om het bijtend kind te isoleren of het kind overal maar de schuld van te geven.
Tips: Vermijd het woord bijten zoveel mogelijk. Zing geen liedjes over b.v. de krokodil die bijt in je bil. Soms wordt er door volwassene thuis of op het dagverblijf geroepen ik bijt in je billen hoor! Dit is een verkeerd voorbeeld. We hebben een informatiebulletin voor de ouders over bijten, deze ligt op kantoor. Zodra het bijten weer voorkomt, deel dit uit aan de ouders van de groep waarbinnen dit speelt.

afscheid nemen