create a site for free

bewegen

bewegen

meer bewegen

Overgewicht bij driejarigen
Eén op de zeven kinderen is te dik. Door te weinig bewegen, in combinatie met een verkeerd voedingspatroon, treedt bij steeds meer kinderen vanaf drie jaar overgewicht op. Overgewicht is volksziekte nummer één aan het worden. Meer dan driekwart van de dikke kinderen wordt een dikke volwassene. Afvallen lukt bijna nooit. Voorkomen is beter dan 'genezen'!

Bewust plezierig bewegen met jonge kinderen vraagt van groepsleiding bijzondere vaardigheden. Daarom heeft
het Nederlands Instituut Sport en Bewegen de training Beweegkriebels ontwikkeld.

De training ondersteunt en schoolt de pedagogisch medewerkers van Picobello bij het ontwikkelen en uitvoeren van een uitdagend en op de leeftijd van de kinderen afgestemd speels beweegaanbod.
De training Beweegkriebels is ontwikkeld
en getest in de praktijk. De training richt zich op het aanleren van vaardigheden als creativiteit, begeleiding en spelinzicht. De kracht van de training is dat groepsleiding leert vanuit eigen fantasie varianten op activiteiten en nieuwe originele activiteiten te bedenken.