easy web builder

Arbeids relatie

Directie
Martin Tienkamp en Marja Rabbers zijn beiden directeuren van Picobello. Ze zijn toevallig ook met elkaar getrouwd. Buiten hun gezamenlijke verantwoordelijkheden die ze zoveel mogelijk samen doorpraten, bestaan de taken van Martin onder meer uit administratie en financiën, organisatie, kwaliteit en veiligheid accommodatie, internet en PR. Als je meer wilt weten over de uitbetaling van je loon moet je ook bij hem zijn. Als ouders vragen hebben over facturen of betalingen; doorverwijzen naar Martin: jullie zijn er voor de kinderen.
Marja heeft het pedagogisch beleid onder haar hoede. Met haar kun je dus veel vormen van overleg of coaching verwachten. Ze overlegt met het team waarin je werkt over de beleidsmatige en praktische zaken. Daarbij kun je denken aan zaken die betrekking hebben op een goede pedagogische aanpak, contact met ouders, maar ook zaken als een goed werkklimaat voor jou en je collega’s die van directe invloed zijn op het pedagogsiche klimaat.

Collega’s
We hechten groot belang aan het goed omgaan met elkaar. Samen met je collega’s vorm je het gezicht van Picobello. Buiten je directe taken ben je ook naar elkaar toe verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Privacy
Voor de ouders en kinderen ben je uitsluitend bekend onder jouw voornaam. Achternaam, adres en andere gegevens zijn niet relevant voor de ouders en worden in principe niet meegedeeld.

Misschien wel het belangrijkste stukje tekst op deze website. De manier waarop we met elkaar omgaan, bepaalt ons plezier in ons werk, onze gezondheid en de sfeer naar de ouders en kinderen: lees meer...

Je moet jezelf zijn. Maar op Picobello hebben we wel normen over hoe je er op je werk uitziet: klik hier

wat is zwangerschapverlof en wat is ouderschapsverlof? klik hier

Omdat je een arbeidsverplichting hebt, zijn er ook afspraken over arbeidsongeschikt zijn: klik hier

Alles over werktijden, verlof aanvragen, etc. klik hier

afspraken over oproepbaarheid, klik hier

Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Natuurlijk niet op alle punten, maar bijvoorbeeld je eigen vaccinaties, bewegen en goede voeding, vallen onder je eigen verantwoordelijkheid om goed te functioneren.


vijfde ziekte?

Werken in de kinderopvang vereist dat je resistent bent tegen de verschillende bekende kinderziektes. 

Wanneer je niet resistent bent, heeft dat consequenties voor je eigen verzuim, je collega’s op wie een extra appel wordt gedaan en breng je bij zwangerschap ook het kindje in je buik in regelrecht gevaar. 

Ga voor je eigen zekerheid!


kinkhoest

Medewerksters die werken met kinderen jonger dan 6 maanden wordt nadrukkelijk geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen kinkhoest. Voor de eigen gezondheid van de werknemers is zo’n vaccinatie niet direct nodig, maar wel om de kwetsbare jonge kinderen te beschermen die aan jouw professionele zorg zijn toevertrouwd. De kosten hiervoor betalen wij.

Informatie hierover/afspraak maken bij de GGD: 088-0100530. 


eten

Picobello heeft voor de kinderen een zeer bewust voedingsbeleid (lees) Dit hoef je niet door te voeren in je prive leven. Maar wanneer jouw gezondheid aantoonbaar afneemt als gevolg van slechte eetgewoonten zal je hierop worden aangesproken. In je eigen belang en in het balng van onze geloofwaardigheid.


bewegen

Picobello onderschijft het belang van bewegen bij de kinderen. In het verlengde van jouw functieomschrijving mag een energieke conditie van je worden gevraagd. Voor zover je hierop invloed uit kunt oefenen, mag dit ook van je worden verwacht.


EHBO

Jouw opleidingseisen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk.

Elke pedagogisch medewerker op Picobello moet in het bezit moet zijn van een actueel diploma ehbo of bhv.

De kosten hiervoor betaalt Picobello. Jij bent zelf verantwoordelijk om jouw kennis up to date te houden.


Je kunt je hier aanmelden:

http://www.rodekruisalkmaar.nl

BHV:

de cursus bestaat uit theorie en een halve dag praktijk. De theorie kun je thuis op de computer doen via e-learning. Geschatte tijd voor theorie: ruim twee uur

http://eurobhv.nl/e-learningoktober 2015Pagina bijgewerkt juni 2019