free simple site templates

Hoe gaan we met elkaar om?

Hoe gaan we met elkaar om?

Goede vraag. Hoe gaan wij met elkaar om?
En hoe vinden we dat het eigenlijk moet? Dit zijn vragen die veel mensen in organisaties zichzelf stellen. In ons pedagogisch beleid is respect één van de kernbegrippen. Daaruit volgt dat respectvol omgaan met elkaar de basis van het werken moet zijn. Hoe doe je dat? Deze gedragsafspraken hebben we besproken en samen bedacht in de teamvergaderingen van 14 februari en 20 maart 2008. en in de werkbespreking van de groepsassistentes en voedingsverzorgster van 5 april 2008. Dit om de onderlinge communicatie zo optimaal mogelijk te laten zijn en te laten blijven. Deze gedragscode is vastgesteld op 6 april 2008. De afspraken hieronder zijn in de je-vorm gesteld om ze zo direct en helder mogelijk te maken.
 

afscheid nemen

Complimenten geven

Complimenten geven 


Als je een collega iets leuks ziet doen met de kinderen, als je ziet dat een groep erg zijn best heeft gedaan de ruimte gezellig te maken, als je vind dat een collega iets met de kinderen goed oplost, of gewoon als je het weer fijn vindt op je werk te zijn: uit dit ook, deel een compliment uit naar elkaar, vertel elkaar hoe leuk je het vindt met elkaar te werken, hoe goed je het vindt hoe een collega zaken oppakt, enz. Er zijn vele redenen om elkaar een compliment te geven. Laat die kans niet voorbij gaan.

Omgaan met irritaties

Omgaan met irritaties 


Als je irritatie voelt naar een collega blijf er dan niet te lang mee rondlopen en bespreek het zo snel mogelijk met haar/hem, bij voorkeur op dezelfde dag. Hiervoor kies je een geschikt moment. Het is beter om niet van te voren aan te geven dat je ‘later’ even wilt praten. Soms is het handig je irritaties eerst een dagje te laten bezinken: iemand kan tenslotte wel eens een dag niet lekker in zijn vel zitten. Op zo’n dag kan iets je meer irriteren dan gewoonlijk of reageren collega’s wel eens anders dan anders. Als bezinken niets oplost: zo snel mogelijk uitspreken. Beginnen met: ‘ik wil even met je praten’ of ‘ik wil even terugkomen op’. En verder zoveel mogelijk in ik-boodschappen spreken en actief luisteren naar elkaar.

Irritaties bespreken met anderen

Irritaties bespreken met anderen


In principe mag je deze irritaties niet met een ander bespreken, zeker niet als het om iets persoonlijks gaat. Bij een irritatie in de werksfeer wil je soms wel weten of het nou aan jou ligt of dat een ander het ook zo ziet. Je zou het dan met één collega kunnen bespreken, bij voorkeur van de eigen groep of iemand die hetzelfde heeft waargenomen. Het gaat dan om te checken of je gevoel juist is of dat het alleen aan jou ligt. Vervolgens moet dan wel de collega waar het over gaat er over worden aangesproken als je irritatie blijft. Het kan heel verhelderend werken om op een groepsbespreking met elkaar de zwakke en sterke punten van iedereen door te nemen en de daarbij behorende irritaties die dit zou kunnen opleveren. Maar ook wat vindt iedereen belangrijk in het werk, wat is je visie. Vaak haalt dit al veel onnodige kou uit de lucht. Tenslotte: wat je bespreekt met je collega is strikt vertrouwelijk en mag uiteraard niet met anderen verder besproken worden.


Betrekken van leidinggevende bij het bespreken van irritaties

Betrekken van leidinggevende bij het bespreken van irritaties

1. Als je of jullie er na het gesprek niet uitkomen of als het probleem sterk de werksfeer beïnvloedt is het ook belangrijk om dit met je leidinggevende te bespreken. Het is wel belangrijk dit tegen je collega te zeggen: ‘Ik merk dat we er niet uitkomen en wil een afspraak met de leidinggevende maken om te bemiddelen’. Door het duidelijk uit te spreken voorkom je nieuwe irritaties. Als je irritaties de leidinggevende zelf betreffen en je het niet kunt of wilt bespreken met hem of haar, dan kun je Martin inschakelen. (Dit is niet de ideale situatie omdat Martin in dit geval de partner is van jullie leidinggevende, Marja) Met elkaar afgesproken, dat als de irritaties erg hoog oplopen, we een mediator kunnen inschakelen
.
2. De leidinggevende kun je inschakelen als je je gevoel even wilt checken voordat je met iemand gaat praten of als je advies wilt hebben hoe je het gesprek het beste kunt aanpakken.


Voorkom dat irritaties ontstaan.

Voorkom dat irritaties ontstaan

Door zoveel mogelijk open en eerlijk naar elkaar te zijn en niet te lang te blijven rondlopen met iets wat je kwijt wilt, kunnen irritaties voorkomen worden. 
Iets zien gebeuren in een andere groep, of een ander teamlid iets zien doen waar je het niet mee eens bent.
Als je iets in een andere groep ziet gebeuren waar je het niet mee eens bent, óf iets dat echt niet kan, dan geef je dat meteen aan bij de collega(‘s) die dat aangaat. In gevaarlijke situaties handel je meteen. Veiligheid gaat voor alles. Daarna bespreek je wel met de bewuste collega dat je hebt ingegrepen. Het is belangrijk om vaste invalleidsters zoveel mogelijk van te voren in te lichten over kinderen die speciale aandacht nodig hebben.
De leidinggevende op de hoogte brengen van zaken waar je het absoluut niet mee eens bent
Als er dingen gebeuren waar je het absoluut niet mee eens bent, kan je na bespreking met de bewuste collega(’s), altijd nog naar je leidinggevende gaan of het in een groepsbespreking naar voren laten komen als je merkt dat je collega er niets mee wil/kan doen.


Omgang met de groepsassistentes en voedingsverzorgster

Omgang met de groeps assistentes en voedings verzorgster

 
Er is een duidelijke taakverdeling voor de groepsassistentes en voedingsverzorgsters. Je kunt de groepsassistentes en voedingsverzorgster aanspreken op hun functioneren maar als je een aantal keren hetzelfde hebt gezegd wordt het een zaak voor je leidinggevende.


Informatief gesprek of beoordelingsgesprek

Informatief gesprek of beoordelings gesprek 

Mocht de leidinggevende bemerken dat een leidster minder respect heeft voor bovenstaande afspraken, dan zal er afhankelijk van de ernst een informatief gesprek dan wel een beoordelingsgesprek plaats vinden met betrokkene.
Het kan ook zijn dat de leidinggevende eerst een informatief gesprek heeft met de betrokken leidster om het gesignaleerde gedrag bespreekbaar te maken. Is het gedrag echter blijvend aanwezig, dan zal zeker een beoordelingsgesprek plaats hebben tussen leidinggevende en leidster. Hiervan wordt een verslag gemaakt en opgeslagen in het personeelsdossier van de betrokken leidster.