css templates

omgaan met de kinderen

Je kunt niet alles in regeltjes en protocollen vangen, vooral niet als het de super dynamische kinderen van 0 tot 4 jaar betreft. Toch moeten afspraken terug te vinden zijn.
En moeten sommige zaken niet voor tweeerlij uitleg vatbaar zijn.
Daarom hieronder een samenvatting van de meeste onderwerpen.

Pedagogisch werkplan

Kijken, luisteren, ontdekken en doen geinspireerd door ‘Reggio Emilia’ .
Een kind is bij kinderdagverblijf Picobello in goede handen. Ouders en kinderen staan bij ons centraal en wij bieden veilige, zorgzame maar ook uitdagende ...

Pedagogisch beleid

Het lijkt in eerste instantie een theoretisch verhaal,
maar dit beleid is steeds ons uitgangspunt voor
onze aanpak en werkwijze in veel situaties.
Dit wordt praktisch uitgewerkt in het pedagogisch werkplan...

Een ziek kind

Een ziek kind
De meeste kindercentra zijn niet berekend op opvang van zieke kinderen.
Ziekte is echter een rekbaar begrip. Hierdoor ontstaat regelmatig discussie of een kind met bepaalde ziekte verschijnselen ...

Buiten spelen

Ons streven is om elke dag even naar buiten te gaan. Buiten leren we de kinderen om de consequenties van hun gedrag zo goed mogelijk in te schatten...

Zonne protocol

Kinderen onder een jaar niet blootstellen aan de zon.
Kinderen onder een jaar altijd in de schaduw onder een parasol.
Smeer kinderen een half uur voordat je naar buiten gaat altijd in met factor 30 ongeacht het ...

Hitte protocol

Wanneer is er sprake van hitte?
In de zomer kan het behoorlijk warm worden, maar wanneer is er sprake van hitte? De regel is dat wanneer de temperatuur gelijk of boven de 25 °C is, er officieel gesproken wordt van hitte... 

uitstapjes

Ouders moeten bij het intake gesprek toestemming geven voor een uitstapje

Aantal mensen
Je bent minimaal met 2 personen, leidsters of ...

Dieren

Bij binnenkomst op Picobello zie je als eerste de Cavia's...

Bijtgedrag

Hoe ga je om met bijtgedrag van kinderen.
Belangrijk voor het kind is dat de groepsleidsters en de ouders er samen mee aan de slag gaan.
Ook is het goed om een lijn trekken...

Vermoeden kinder mishandeling

Het is belangrijk om de sociale kaart zo volledig mogelijk te houden met de organisaties en instanties van de regio .Wanneer je ontdekt dat ...

Protocol kinder mishandeling 

Het gehele protocol van a tot z.

Verwisselen moedermelk

 De ene baby krijgt per abuis de moedermelk van een andere moeder
aangeboden. Hoe vaak dit voorkomt is onbekend, maar dat het voorkomt is zeker...

Babymassage

Een fijne toevoeging van onze aktiviteiten. Maar hier dient wel de nodige zorgvuldigheid te worden betracht. Klik hieronder voor het protocol babymassage

Ontsnappings plan

Zorg dat je zelf veilig bent, zorg voor de veilgheid van de kinderen en al allerlaatste; zorg voor de ruimte

Sinterklaas

Een hoop drukte in en om die decembermaand. Hoe gaan we daar mee om op Picobello?

Dreiging van buitenaf

De veiligheid van de kinderen staat voorop. Het is niet mogelijk om elk incident te voorkomen, maar we moeten wel het maximale doen om Picobello zo veilig mogelijk te laten zijn.

Vier ogen

Hoewel al uitgebreid toegelicht hier nog een beknopte weergave van ons beleid op dit punt