html website templates

de kosten voor kinderopvang

Er lijkt soms onduidelijkheid over de kosten voor kinderopvang doordat de regels de afgelopen jaren soms wijzigden. U betaalt bij Picobello maandelijks een termijnbedrag. U krijgt hiervoor een factuur. De hierop vermelde uurprijs is bij Picobello inclusief ALLE kosten. Dus luiers, warme maaltijdvoorziening, meer aandacht voor uw kind door inzet extra personeel (leidsters hoeven geen bijkomende werkzaamheden te doen). U krijgt dus niet achteraf verrassingen op uw factuur. Jaarlijks ontvangt U een overzicht voor de Belastingdienst.

De uurprijs

Picobello hanteert een uurprijs van € 9,18 per uur (jan. 2020) . Dit is een all-in prijs waarmee wij onze kwaliteit ook in 2020 garanderen, inclusief alle voorzieningen, gekwalificeerd personeel, warme maatijdverstrekking, etc.  
Klik hier voor :De calculator van de overheid

Uurprijs of termijnbedrag
De suggestie kan gewekt worden, dat u alleen maar betaalt voor de uren dat uw kindje aanwezig is op het kinderdagverblijf. Dit is echter niet het geval. U huurt een hele dag een plek en betaalt daarvoor een termijnbedrag, ongeacht of uw kind er dan is of niet. Collectieve dagen , vakanties, etc. zijn dus niet van invloed op uw factuurbedrag. Eigenlijk net als op de basisschool.

Waarom wordt er dan toch zoveel gesproken over de uurprijs?  Eis van de Overheid. i.v.m. de relatie tussen de uren die je werkt en de hoevelheid opvang waarop je recht hebt. Daarmee wordt ten onrechte de schijn gewekt dat je alleen betaalt voor de uren dat jouw kind aanwezig was. 

Kortingen

Overheid
Afhankelijk van je inkomen vindt een vergoeding door de overheid plaats. Je maakt een voorlopige schatting van je jaarinkomen en op grond daarvan wordt de tegemoetkoming maandelijks door de Overheid aan jou betaald. 
De vergoeding kan dus varieren 

SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE (SMI)
Wanneer je niet in aanmerking komt voor de gebruikelijke kinderopvangtoeslag en je van mening bent dat de opvang belangrijk is vanwege jouw sociale en/of medische situtatie (of die van je kind!), kun je bij de gemeente waarin je woont een SMI aanvragen. Klik hier voor informatie van de Gemeente Alkmaar.

Flexibele opvang

Er zijn ook andere opvangvormen, waarbij je alleen betaalt voor de daadwerkelijk afgenomen uren. De zg. flexibele opvang. Een vorm van opvang die door de meeste kinderdagverblijven uit pedagogische overwegingen wordt afgeraden. Redenen hiervoor liggen vooral op het gebied van personeel (geen vaste gezichten). Stabiliteit, duidelijkheid en veiligheid, voor kinderen in deze leeftijd zijn van groot belang. meer info


nieuws 4 mei

Eigen bijdrage

De vergoeding van de eigen bijdrage gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Er is nog onduidelijkheid over de vergoeding boven de maximale uurprijs, maar als de Overheid daar niet uitkomt, heeft Picobello de intentie om dat verschil aan u te betalen. Ouders moeten dan wel de factuur van de kinderopvang doorbetaald hebben.

.”

Copyright (c) 2020 M. Tienkamp