free site design templates

Hitte of kou

protocol 17-7-2018

Hitte

Wanneer is er sprake van hitte?

In de zomer kan het behoorlijk warm worden, maar wanneer is er sprake van hitte? De regel is dat wanneer de temperatuur gelijk of boven de 25 °C is, er officieel gesproken wordt van hitte. Er is sprake van een hittegolf wanneer de temperatuur gedurende minimaal vijf dagen 25 °C of hoger bedraagt. In geval van hitte is het noodzakelijk om de veiligheid van de kinderen te waarborgen door onderstaande maatregelen te treffen.

Kleding
• Pedagogisch medewerkers letten erop of de kinderen het niet te warm of te koud hebben en passen zo nodig de kleding aan.
• Ouders worden door de pedagogisch medewerkers gevraagd om een zonnehoedje/petje mee te geven voor hun kind, ter bescherming tegen de zon. Pedagogisch medewerkers zorgen voor reserve zonnehoedjes op Picobello.
• Ouders worden door pedagogisch medewerkers erop gewezen, dat het verstandig is om de kinderen luchtig aan te kleden. Eventueel meerdere laagjes over elkaar heen, zodat je iets kan uittrekken.
Slapen
 • De kinderen slapen in dunne zomerslaapzakken of in een rompertje.

Werkwijze ventileren bij hitte:

 • De binnenruimtes worden goed geventileerd en gekoeld door de airco. Laat de warmte niet binnen door ramen en deuren open te zetten.

• Alle zonwering gebruiken. Gordijnen op de peutergroep sluiten.

•Wanneer jullie ’s ochtend vroeg willen luchten door alle binnen- en buitendeuren open te zetten, is er extra aandacht nodig voor de veiligheid van de kinderen.

• Overdag worden er zo min mogelijk apparaten aan gedaan.

• Spuit voordat je naar buiten gaat de buitenspeelplaats nat voor verkoeling.

• De kinderen worden in het rompertje op bed gelegd of in een dunne slaapzak.

• De pedagogisch medewerker schat in of de kinderen op de slaapkamer kunnen slapen, ivm de hitte, of kiest voor een andere slaapplaats.

Werkwijze kinderen en hitte Buiten spelen

• Er is over de gehele buitenspeelplaats een pergola voor het creëren van schaduw. 

 • Er is een mogelijkheid om met water te spelen.

 • Voordat de kinderen naar buiten gaan, smeren de pedagogisch medewerkers hen in met zonnebrand factor 30. Is het kind blond of roodharig, zorg dan voor extra bescherming, meestal is dit huidtype gevoeliger.

• Picobello hanteert 1 product zonnebrandcrème, dit is factor 30. Dit is voldoende bescherming voor alle huidtypes. Mochten ouders een ander product willen gebruiken dan moeten zij dit zelf meegeven.

 • Tussen 12.00 en 16.00 uur komen de kinderen niet in de volle zon.

 • Kinderen jonger dan 1 jaar spelen niet in de volle zon.

 • De pedagogisch medewerkers plannen spelletjes die in de schaduw kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld het buiten atelier. Zo min mogelijk bewegingsspelletjes.

Algemeen

• De kinderen krijgen elk uur drinken aangeboden (bij voorkeur water of lauwe thee). Pedagogisch medewerkers letten erop dat elk kind goed drinkt. Wacht niet op dorstgevoel.

• Er worden geen intensieve bewegingsactiviteiten gepland.


Risico’s en aandoeningen bij hitte

Een hoge temperatuur is onaangenaam om in te verblijven en heeft risico’s voor de gezondheid. De belasting door een hoge temperatuur wordt hittestress genoemd. Hittestress is de optelsom van de warmte die in het lichaam ontstaat (o.a. door activiteit) plus de warmte die afkomstig is van de omgeving (lucht, zon en oppervlakken), min de warmte die het lichaam aan de omgeving afgeeft (vooral door verdamping). Bij activiteit kan de warmteproductie tienmaal zo groot zijn als in rust. Verdamping is het sterkst in snel bewegende droge lucht.


Hittestress kan gepaard gaan met een aantal aandoeningen:

 • flauw vallen door onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen, dit gaat vaak gepaard met hoofdpijn, misselijkheid en diarree;

• hitte kramp in de spieren door te weinig of te veel zout in het bloed als gevolg van verlies van veel zout of vocht door transpiratie bij inspanning;

• Hitte-uitputting met sufheid en verminderde activiteit door uitdroging. De temperatuur in het lichaam is verhoogd tot 38-39 ºC. Er wordt weinig urine geproduceerd en de urine is donkergeel. Dit is een soort beginnende zonnesteek. Zonnesteek kan ook optreden zonder blootstelling aan de zon.

• hitteberoerte door verdergaande uitdroging. Dit is hetzelfde als zonnesteek. De temperatuur in het lichaam is hoger dan 40,5 ºC doordat er geen transpiratie meer is. De huid is rood en droog. Dit gaat gepaard met krampen, verlies van bewustzijn en stuiptrekkingen. De dood kan snel intreden. Afkoelen en vochttoediening zijn dringend noodzakelijk. Bel 112! Deze aandoeningen vormen in een kinderdagverblijf een medische noodsituatie

Kou
• Werkwijze kou
Kans op onderkoeling bestaat bij een gevoelstemperatuur lager dan -10 °C. Wanneer het waait, is de gevoelstemperatuur lager dan de luchttemperatuur. Onderkoeling kan na enkele uren optreden. Bij een gevoelstemperatuur van -15 °C kan al na een uur koud letsel optreden. De huid van kinderen wordt eerder koud, maar ook de temperatuur in hun lichaam daalt sneller. Sommigen geven dit niet goed aan. De kinderen moeten buiten dus goed in de gaten worden gehouden.
 • De pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen die naar buiten gaan met kou goed aangekleed zijn.
• Wanneer het vriest, hebben alle kinderen een muts op.
• Pedagogisch medewerkers controleren regelmatig of kinderen het niet te koud hebben.
 • Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen buiten om te bewegen, zodat ze warm blijven. • Bij een gevoelstemperatuur kouder dan -10 °C blijven de kinderen tot 4 jaar maximaal een half uur buiten.

Copyright (c) 2020 M. Tienkamp