create your own website for free

Arbeidsrelatie

directie picobello

Arbeidsrelatie

Directie
Martin Tienkamp en Marja Rabbers zijn beiden directeuren van Picobello. Ze zijn toevallig ook met elkaar getrouwd. Buiten hun gezamenlijke verantwoordelijkheden die ze zoveel mogelijk samen doorpraten, bestaan de taken van Martin onder meer uit administratie en financiën, organisatie, kwaliteit en veiligheid accommodatie, internet en PR. Als je meer wilt weten over de uitbetaling van je loon moet je ook bij hem zijn.
Marja heeft het pedagogisch beleid onder haar hoede. Met haar kun je dus veel vormen van overleg of coaching verwachten. Ze overlegt met het team waarin je werkt over de beleidsmatige en praktische zaken. Daarbij kun je denken aan zaken die betrekking hebben op een goede pedagogische aanpak, contact met ouders, maar ook zaken als een goed werkklimaat voor jou en je collega’s die van directe invloed zijn op het pedagogsiche klimaat.

Collega’s
Samen met je collega’s vorm je het gezicht van Picobello. Buiten je directe taken ben je ook naar elkaar toe verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Privacy
Voor de ouders en kinderen ben je uitsluitend bekend onder jouw voornaam. Achternaam, adres en andere gegevens zijn niet relevant voor de ouders en worden in principe niet meegedeeld.

Kosten
Ouders moeten veel en vooruit betalen voor de opvang van hun kind. Het kan zijn dat dit niet geheel vlekkeloos verloopt. Nadrukkelijk vermelden we hier, dat het niet de bedoeling is dat jullie hier mee worden lastiggevallen. Bij vragen, opmerkingen en mededelingen over facturen of betalingen stuur je ze door naar Martin.

Als mensen willen weten wat dat nou allemaal kost, enzo, kun je ze - -eventueel- doorverwijzen naar onze website. Daar vind je uitgebreide informatie over wijze van rekenen, belastingvoordeel, etc.


Misschien wel het belangrijkste stukje tekst op deze website. De manier waarop we met elkaar omgaan, bepaald ons plezier in ons werk, onze gezondheid en de sfeer naar de ouders en kinderen: lezen, dus

Je moet jezelf zijn. Maar op Picobello hebben we wel normen over hoe je er op je werk uitziet: klik hier

wat is zwangerschapverlof en wat is ouderschapsverlof? klik hier

Omdat je een arbeidsverplichting hebt, zijn er ook afspraken over ziek zijn: klik hier

Alles over werktijden, verlof aanvragen, etc. klik hier

Voor een beknopte uitleg over je loonstrook, klik hier

afspraken over oproepbaarheid, klik hier

Voor CAO kinderopvang klik hier